TANGOTERAPIJA | Tango šola

TANGOTERAPIJA

Se ti zdi da je tvoje življenje monotono in brez prihodnosti? Se s partnerjem prepirata po nepotrebnem? Je prišel čas za spremembo?

Tango terapija je namenjena parom, ki potrebujejo spremembo v partnerskem in zasebnem življenju. Vsebina tango terapije zajema področja:

OSEBNA USMERITEV
Nezadovoljstvo posameznika pogosto izhaja iz njega samega, ki največkrat v interakciji s partnerjem pride na površje v obliku prepira. Namen področja Osebna usmeritev je, da vsak partner za sebe opredeli kakšno življenje si želi, kaj so želje posameznika in katere cilje mora doseči, da se mu bodo želje v zasebnem, partnerskem in socialnem okolju uresničile. Šolanje je individualno in 100% prilagojeno posamezniku.

Program zajema:

 •  3 ure individualnega e-izobraževanja
 • 25 ur individualnega e-treninga

Poglavje vpliva na razvoj notranje motivacije, povečanje osebne učinkovitosti in drugih psiholoških kompetenc, ki so potrebne za dosego zastavljenih ciljev.

GRADNJA PARTNERSKEGA ODNOSA
Poglavje je nadaljevanje področja osebna usmeritev s konkretnim ciljem, ki si ga partnerja skupaj zastavita => znati plesati argentinski tango.

Spoznavnje argentinskega tanga od tebe zahteva, da:

 • timsko sodeluješ s partnerjem
 • besede zamenja telesna komunikacija. (brez besed, brez rok)
 • si pozoren na partnerja (te partner razume)
 • poslušate drug drugega (ti partner sledi)
 • svoje znanje deliš z drugimi (menjava partnerja)

Tango je dialog brez besed in brez rok. Posledično se tako posameznik kot par soočate z izzivom, da s partnerjem komunicirate le s telesnimi gibi in dotikom.

Vajin partnerski odnos se gradi skozi posamezne lekcije. Vsaka od lekcij za par predstavlja izziv v obliki naloge, ki jo mora par pravilno izvesti. Ob učenje se bosta s partnerjem soočala z vrsto težav, ki so posledica nepozornosti, neposlušanje, medsebojnega nerazumevanja, itd. Težave bosta pod vodstvom Tango šole do konca lekcije uspela premagati in lekcijo uspešno dokončala.

Vsaka lekcija predstavlja spoznavanje tanga in vpliva na razvoj novih pozitivnih vezi med tabo in partnerjem. Vsaka lekcija ti daje trenutno zadovoljstvo in omogoča kvalitetno preživaljanje prostega časa s partnerjem tako v zasebnem kot družabnem okolju.

Program zajema:

 • 12 ur izobraževanja tanga v skupini (8 x 90 min )

RAZVOJ PARTNERSKEGA ODNOSA V DRUŽABNEM OKOLJU
Gradnja partnerskega odnosa se začne na lekcijah tanga in nadaljuje skozi modul Razvoj partnerskega odnosa v družabnem okolju. S tem, ko si se odločili za Tango terapijo posledično spoznavaš tudi širšo tango skupnost.

Namen modula je poskrbeti, da tako posameznik kot par uspešno sodelujeta ter ustvarjata v novem okolju in z novimi ljudmi. V okviru terapije te bomo pravočasno pripravili kako se uspešno:

 • soočati z novimi izzivi kot posameznik
 • soočati z novimi izzivi v paru

Program zajema:

 •   12 ur družabnega programa (4×3 ure)

Tango terapija ti omogoča, da hkrati gradiš  na sebi in gradiš na partnerskem razmerju. Nikoli ni krivda za nesporazum ali teževa le na strani enega partnerja. Skozi tango terapijo te pripeljemo v situacije, ki vodijo do morebitnih  konfliktov in v nadaljevanju lekcij pripravimo, da konflikt uspešno rešiš v sodelovanju s partnerjem.

Posebnost tango terapije je, da ta predstavlja poleg gradnje partnerskega odnosa tudi kvalitetno preživljanje časa s partnerjem v družbanem okolju, vama omogoča nova doživetja in vama s partnerjem življenje bogati.

 

 

KONTAKT

Mitja Drenik
mitja@tangosola.si
031 530 530
Copyright © 2018 Tango šola