zgodovina | Tango šola

ZGODOVINA

Ples Tangeros sva sistematično začela razvijati in raziskovati Lučka Zajec in Mitja Drenik.

Kako se je začelo?
Tangeros ima svoje korenine v argentinskem tangu in tangu nuevu. Tangeros ples se je začelo razvijati v času zasebnih milong, ki sva si jih organizirala, da bi plesala na način, ki ga tradicionalne milonge ne omogočajo. Vsaka zasebna milonga je bila vse manj omejena z okvirji tanga in vse bolj usmerjena v improvizacijo. Slednja je odpirala nove možnosti, vodila k novim doživetjem in ustvarila drugačno energijo, kot jo poznamo v argentinskem tangu.

Na enem od improvizacijskih plesnih večerov se je zgodil »usodni dotik in prvo čustveno doživetje«.
Slednji je ob koncu plesa prispeval h pogovoru, iz katerega so skozi čas nastali temelji Tangeros filozofije.

Medsebojno zaupanje in spoštovanje je omogočilo, da je naslednji ples bil še bolj čustven in doživet. Vsak ples je vodil v daljšo improvizacijo in ta v razumevanje, kaj nov način plesa omogoča.

Danes ima Tangeros definirane principe in zakonitosti, s katerimi sva postavila temelje za njegov nadaljnji razvoj in prenos znanja na nove generacije Tangeros plesalk in Tangeros plesalcev.

KONTAKT

Mitja Drenik
mitja@tangosola.si
031 530 530
Copyright © 2018 Tango šola