Programi | Tango šola

PROGRAMI UČENJA

Program učenja predstavljajo učni načrt, metodologijo in filozofijo učenja, ki se razlikuje glede na izbrani program. V okviru tango šole izvajamo tri programe učenja argentinskega tanga, ki smo jih poimenovali:

1. REDNI PROGRAM
Namen programa je naučiti se plesati argentinsko tango na tradicionalen način, ki ga predstavljajo mesečni tečaji in redne tedenske lekcije. Iz vidika posameznika to predstavlja kvalitetno preživljanje prostega časa, medtem ko se uči plesati tango v skupini z drugimi tečajniki. Več o rednih tečajih…

2. INDIVIDUALNI PROGRAM
Poudarek je na intenzivnem učenju argentinskega tanga. V praksi to pomeni, da se učenje prilagaja sposobnosti posameznega plesalca/plesalke/para in njihovemu dojemanju podanih lekcij. V praksi to predstavlja tudi do 3x hitrejše učenje v primerjavi z rednim programom učenja. Več o individualnih tečajih…

3. TERAPEVTSKI PROGRAM
Namen programa je plesalkam omogočiti varno okolje, v okviru katerega se bodo lahko soočile z osebnim strahom (objem, pogled z očmi,…), ki pogosto izhaja že iz otroštva. Cilj programa je, da se plesalka nauči plesati tango ob tem, ko se uspešno sooča s preseganjem samega sebe ob stiku s plesalcem in v moški družbi. Več o terapevtskem tečaju…

Značilno za redni program je, da poteka v okviru mesečnega tečaja, medtem ko se glede terminov za individualni in terapevtski program usklajujemo z vsakim posameznikom posebej.

KONTAKT

Mitja Drenik
mitja@tangosola.si
031 530 530
Copyright © 2024 Tango šola